Over ons

Missie en doel

Dakjewel streeft naar zoveel mogelijk duurzaam opgewekte stroom en wil zonnepanelen op alle grote daken.

Dakjewel is een onafhankelijke ontmoetingsplaats voor alle betrokkenen bij lokale collectieve zonne-energieprojecten. Het platform brengt buurtbewoners, initiatiefnemers en dakeigenaren samen om de totstandkoming van zonnepanelen op grote daken te versnellen. Via een interactieve kaart wordt inzicht gegeven in beschikbare daken en status van collectieve zonne-energieprojecten. Buurtgenoten kunnen zich aanmelden voor projecten, dakeigenaren kunnen hun dak beschikbaar stellen en initiatiefnemers kunnen geschikte daken vinden en nieuwe projecten op de kaart zetten.

Onafhankelijk aanbod per gemeente

Om onafhankelijkheid te bewaken is het platform met publieke middelen tot stand gekomen en ook de verdere ontwikkeling zal worden gefinancierd door onafhankelijke en/of publieke partijen. Gemeenten kunnen een licentie afnemen voor gebruik van het platform in hun eigen gemeente. Doet jouw gemeente nog niet mee? Lees hier meer over de mogelijkheden.

Sociaal Ondernemerschap

Dakjewel is tot stand gekomen in de gemeente Utrecht dankzij een samenwerking van de Gemeente Utrecht, Natuur en Milieufederatie Utrecht en Map in Mind. Sociale onderneming Map in Mind heeft het eigendom van het platform en verricht bijbehorende werkzaamheden voor (door)ontwikkeling, beheer en onderhoud van het platform. De opbrengsten van het platform worden door Map in Mind volledig besteed aan doorontwikkeling van functionaliteiten die verder bijdragen aan ecologische en sociale duurzaamheid.

Beantwoording van vragen over de projecten en ondersteuning bij de ontwikkeling van projecten in de provincie Utrecht wordt geboden door de Natuur en Milieufederatie Utrecht.

Contact formulier

Versturen