FAQ

FAQ

Wat is de Regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek?

De Regeling Verlaagd Tarief is per 1 januari 2014 in werking getreden naar aanleiding van afspraken in het Energieakkoord. Per 1 januari 2016 is de regeling herzien. De regeling betreft een energiebelastingteruggave voor zelf geproduceerde energie en is bedoeld voor VVE's en coöperaties die gezamenlijk willen investeren in duurzame energiemaatregelen in een op basis van postcodecijfers gedefinieerd gebied. Meer informatie hierover is te vinden op www.hieropgewekt.nl.

Wat is de postcoderoos?

De postcoderoos is een term die in het leven is geroepen bij de introductie van de Regeling Verlaagd Tarief en beschrijft de aaneenschakeling van postcodegebieden waarbinnen de locatie voor energieopwekking en de investerende deelnemers beiden gesitueerd moeten zijn. Platform Dakjewel heeft alle postcoderozen in het systeem geïntegreerd, zodat deelnemers automatisch te zien krijgen welke projecten in een voor hen beschikbare postcoderoos liggen.

Wat gebeurt er als ik mij aanmeld voor een project?

Door je aan te melden voor een specifiek project geef je toestemming dat je gegevens worden doorgestuurd naar de initiatiefnemer. Je krijgt bericht van de initiatiefnemer van het project wanneer er updates zijn en hoe je je definitief aan kunt melden. Met de definitieve aanmelding wordt je mede-eigenaar en aandeelhouder van een energiecoöperatie. Lees de brochure/ prospectus van het betreffende project goed door voor je je definitief aanmeld.

Hoe werkt het met het lidmaatschap van de coöperatie?

Deelnemers die inschrijven op een project waarvoor nog geen coöperatie is opgericht vormen op het moment dat het project is volgeschreven gezamenlijk een coöperatie. De coöperatie doet de investering en is verantwoordelijk voor administratie, beheer en onderhoud.

Welke kosten zijn verbonden aan deelname in een zonnepanelenproject?

De investering in het zonnepanelenproject bestaat behalve uit de materiaal- en installatiekosten van de zonnepaneleninstallatie ook uit kosten voor de netaansluiting, kosten voor de vergoeding voor de dak-eigenaar en kosten voor de projectontwikkeling gemaakt door de initiatiefnemer. Daarnaast zijn de deelnemers in de coöperatie jaarlijks kosten verschuldigd voor verzekering, onderhoud en netaansluiting.

Waar bestaat mijn financiële voordeel uit?

Als je investeert in zonnepanelen via Dakjewel dan ontvang je via de coöperatie geld bij de verkoop van de stroom die wordt opgewekt. Ook krijg je via de energierekening korting op de energiebelasting. Deze twee gezamenlijke inkomsten zijn hoger dan de investeringen.
Dit geeft gelijk ook het risico van het project aan. Wanneer de energiebelasting op stroom lager wordt of de energieprijs daalt, neemt het rendement van het project af. Daarentegen neemt het rendement juist toe als de energiebelasting of elektriciteitsprijs stijgt. Eigenlijk verzeker je jezelf dus van een vaste prijs die je betaalt voor je stroomrekening.
Rekenvoorbeeld

Loop ik risico dat de terugverdientijd tegen valt?

Je wordt via de coöperatie zelf eigenaar van de zonnepanelen en loopt dus ook zelf risico dat de opbrengst tegenvalt (zie -waar bestaat mijn financiële voordeel uit?-) of dat er iets mis gaat met het systeem of de overeenkomsten. Dit laatste kan gevolgen hebben voor de terugverdientijd en op het rendement. Zorg dat je op voorhand een goed beeld krijgt van de betrouwbaarheid van de initiatiefnemer voordat je je definitief aanmeldt voor een project. Dakjewel is niet verantwoordelijk voor de financiële gevolgen van deelname aan projecten.

Hoe wordt de opgewekte energie verrekend op mijn energierekening?

Wanneer je deelneemt in een project wordt je samen met de andere deelnemers lid van een coöperatie. De coöperatie is verantwoordelijk voor het functioneren van het zonne-energiesysteem en de administratie die hiermee samenhangt. Administratieve taken zijn bijvoorbeeld het aanmelden bij de Belastingdienst voor het in aanmerking komen van het project voor de Regeling Verlaagd Tarief, het afsluiten van de contracten met dak-eigenaar, netbeheerder, meetbedrijf en energieleverancier (voor afname van de geproduceerde stroom en doorlevering aan de coöperatiedeelnemers. Om praktische redenen wordt meestal aanbevolen dat alle deelnemers klant worden bij één en dezelfde energieleverancier. De coöperatie geeft jaarlijks door aan de energieleverancier hoeveel stroom alle deelnemers afzonderlijk hebben opgewekt. De energieleverancier zorgt dan voor een verrekening op de eigen energierekening van de deelnemers. Let op

Moet ik overstappen van energieleverancier?

Om praktische redenen is het meestal aanbevolen dat alle deelnemers in de coöperatie klant worden bij dezelfde energieleverancier. Het is dus goed mogelijk dat u zult moeten overstappen. De nieuwe energieleverancier kan dit regelen. Het is mogelijk dat u een vast tarief voor 1-3 jaar hebt afgesproken met uw huidige energieleverancier. In dat geval bent u bij sommige leveranciers een opzegboete verschuldigd van maximaal € 50 per resterend contractjaar.

Moet ik zelf investeren om mee te kunnen doen?

Het meeste voordeel behaal je als je zelf de investering kunt opbrengen. Als je zelf investeert duurt het natuurlijk wel een tijd voordat je echt gaat verdienen. Dit wordt omschreven als de terugverdientijd

Hoe wordt de terugverdientijd en het rendement berekend?

De initiatiefnemer van het project maakt een inschatting van de totale projectkosten. Hiermee worden de kosten voor participatie, de terugverdientijd en het rendement berekend. De initiatiefnemer is er verantwoordelijk voor dat alle kosten worden meegenomen. Lees voor deelname altijd goed de informatievoorziening behorende bij het project door en laat je volledig informeren.

Hoe zit het met de terugverdientijd ten opzichte van zonnepanelen op je eigen dak?

Zonnepanelen op je eigen dak hebben op dit moment een terugverdientijd van 7-10 jaar. Dit is vergelijkbaar met de terugverdientijd van zonnepanelen via de Regeling Verlaagd Tarief. Er zijn echter wel verschillen in de opbouw van de kosten

Kan ik ook meer energie gaan opwekken dan ik zelf verbruik?

Het is mogelijk om meer energie op te gaan wekken dan je zelf verbruikt. Voor deze extra opgewekte energie krijg je alleen geen energiebelasting terug. Voor het rendement van je investering is het daarom niet aan te bevelen om meer op te wekken dan je verbruikt. Met het oog op mogelijke energiebesparing in de toekomst en de mogelijkheid dat je in een zonnig jaar meer opwekt dan vooraf gedacht, adviseren wij niet meer dan 80% van je huidige verbruik te gaan opwekken.

Hoe lang loopt mijn participatie?

In de statuten van de coöperatie wordt bepaald hoe lang de participatie loopt. Het energiebelastingvoordeel via de Regeling Verlaagd Tarief geldt voor 15 jaar, dus dit is normaal gesproken de minimale looptijd van de participatie.

Wat gebeurt er als ik wil verhuizen?

Als je verhuist naar een plaats buiten de postcoderoos van het project kom je niet meer in aanmerking voor het energiebelastingvoordeel. Het is dan ook belangrijk dat in de statuten van de coöperatie wordt vastgelegd wat er gebeurt als je verhuist naar buiten de postcoderoos. Een gangbare oplossing is dat je je participatie voor de restwaarde verkoopt aan de coöperatie. De andere leden van de coöperatie kunnen besluiten of ze deze participatie onderling verdelen of een nieuwe deelnemer werven.

Dakeigenaren

Welke verplichting ga ik aan door mij aan te melden op Platform Dakjewel?

De aanmelding als dak-eigenaar op platform Dakjewel verplicht tot niets. Een eventueel contract voor ontwikkeling en realisatie van een zonnepaneleninstallatie wordt aangegaan met een initiatiefnemer/energiecoöperatie. Platform Dakjewel helpt je bij het vinden van een geschikte initiatiefnemer of energiecoöperatie, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de samenwerking of overeenkomst. Wij adviseren dak-eigenaren zorgvuldig te zijn in de beoordeling en het aangaan van overeenkomsten.

Wat houdt de overeenkomst die ik aanga met een initiatiefnemer/energiecoöperatie in?

Afhankelijk van de status van het project kan de dak-eigenaar een intentieovereenkomst of definitieve overeenkomst afsluiten met een initiatiefnemer/energiecoöperatie. In deze overeenkomsten kunnen onder andere de volgende zaken beschreven zijn

Wat is een realistische vergoeding voor het beschikbaar stellen van mijn dak?

Een realistische vergoeding voor het beschikbaar stellen van het dak (en incidentele toegang tot het gebouw voor realisatie en onderhoud) ligt volgens actuele cijfers
Per jaar Tussen € 0, - en € 1,- per m2;
Of
Eenmalig Tussen € 0,- en € 10,- per m2.
Deze cijfers zijn gebaseerd op een situatie waarbij een externe partij zorgdraagt voor de ontwikkeling. Wanneer de dak-eigenaar het project zelf ontwikkelt kan de mogelijke vergoeding wat hoger liggen.

Kan ik het zonnepanelenproject ook zelf ontwikkelen?

Dit is mogelijk. Bedenk wel dat het realiseren van een zonnestroominstallatie via de Regeling Verlaagd Tarief een tijdrovend traject is, zeker wanneer de ervaring met dergelijke projecten beperkt is. In dat geval is het al snel kosteneffectief om een externe initiatiefnemer/energiecoöperatie in te schakelen.

Voor hoelang stel ik mijn dak beschikbaar voor zonnepanelen?

De Regeling Verlaagd Tarief geldt voor 15 jaar. Over het algemeen is dit de minimale termijn waarvoor een overeenkomst wordt aangegaan. Overeenkomsten voor langere termijn (bijvoorbeeld 25 jaar) komen ook voor.

Kan ik ook een deel van mijn dak voor eigen zonnepanelen gebruiken?

Dit is mogelijk. Wanneer dit de wens is, raden wij aan om dit vooraf bij de initiatiefnemer/energiecoöperatie te melden en hier afspraken over op te nemen in de overeenkomst. Let er wel op dat de terugverdientijd/het rendement sterk kan verschillen met dat via de Regeling Verlaagd Tarief. Voor grootverbruikers die zonnepanelen plaatsen voor eigen verbruik is het mogelijk SDE+ subsidie aan te vragen (meer informatie op www.rvo.nl/sde).

Is er nog meer dat ik moet faciliteren voor de zonnepaneleninstallatie behalve het beschikbaar stellen van mijn dak?

Voor installatie van de zonnepanelen via de Regeling Verlaagd Tarief zal een aparte (virtuele) aansluiting worden gecreëerd, waarop de zonnepanelen moeten worden aangesloten. In veel gevallen is de aansluiting inpandig en zal de bekabeling dus ook inpandig worden aangelegd. Indien er ruimte beschikbaar is, kan het ook handig zijn de omvormers (die de gelijkstroom uit de zonnepanelen omzetten in wisselstroom) inpandig te plaatsen, maar dit is niet noodzakelijk. Voor onderhoudswerkzaamheden zal ook periodiek toegang tot het gebouw verleend dienen te worden.
De situatie kan voorkomen dat de draagkracht van het dak niet voldoende is en er draagkrachtverhogende maatregelen moeten worden genomen. Dit dient altijd op voorhand te worden bepaald door een onafhankelijke constructie-adviseur.
Het kan handig zijn dat de dak-eigenaar zijn internetverbinding (wifi of ethernetpoort) beschikbaar stelt voor monitoring van de energie-opbrengst en systeemprestaties. Het dataverkeer dat hiermee gepaard gaat is zeer beperkt.

Hoe werkt het met de toegang tot het gebouw voor onderhoud aan de zonnepaneleninstallatie?

Dit dient in de overeenkomst vastgelegd te worden. Zonnestroominstallatie vergen over het algemeen weinig onderhoud. Normaal volstaat een jaarlijkse inspectie. Het zonnepanelensysteem wordt via internetverbinding op afstand gemonitord door de energiecoöperatie. Bij storing is het in het belang van de energiecoöperatie dat deze snel wordt verholpen. Hierover dienen duidelijke afspraken met betrekking tot toegang tot het gebouw te worden gemaakt.

Initiatiefnemers

Onder welke voorwaarden kan ik mijn lopende projecten op het platform zetten?

Als initiatiefnemer/energiecoöperatie kun je kosteloos en vrijblijvend projecten op het platform zetten. Wij vragen de relevante projectinformatie volledig aan te leveren. Voor enkele projectparameters verzoeken wij het format van platform Dakjewel aan te houden.

Hoe werf ik geïnteresseerden of deelnemers voor mijn project?

Via het platform kunnen mensen het project volgen. Zij gebruiken hiervoor hun e-mailadres en postcode. Deze gegevens zijn zichtbaar voor de initiatiefnemer van een project. Je kunt volgers van het project via Dakjewel benaderen door een notificatie te sturen. Volgers van je project geven in hun account aan of ze van deze notificatie een e-mail willen ontvangen.
Daarnaast kan het platform gebruikt worden om deelnemers te werven. Van deelnemers worden enkele persoonsgegevens beschikbaar gesteld. Definitieve overeenkomsten dienen tussen de initiatiefnemer en de deelnemers tot stand te komen.

Hoe kan ik via het platform nieuwe projecten vinden?

Een dak-eigenaar kan zijn dak aanmelden en aangeven dat hij een initiatiefnemer/energiecoöperatie zoekt voor de ontwikkeling van het project. In dat geval sturen wij een bericht aan alle initiatiefnemers/ energiecoöperaties die aan het gevraagde profiel (type organisatie, geografische beperking) van de dak-eigenaar voldoen. Op basis van dit bericht kunt u zelf contact opnemen met de dak-eigenaar om tot een overeenkomst te komen.